728 x 90

آینده ایران پسا آخوندیسم

آینده ایران پسا آخوندیسم
آینده ایران پسا آخوندیسم

تجارب سقوط حکومتهای استبدادی منطقه به‌وضوح بیانگر این حقیقت است که فقدان اپوزیسیون کارآمد، منسجم و سازماندهی‌شده چه نقش به‌سزایی در آینده تاریک و مبهم این کشورها دارد، لزوم اپوزیسیون همآهنگ و مقتدر برجسته‌ترین نقطه چالش در آینده ایران پسارژیم می‌باشد رویدادهای عراق، مصر، لیبی، یمن و افغانستان اثبات نمود که انقلاب و سقوط رژیم در این کشورها به نتیجه‌ای که باید نرسید، در ریشه یابی و ارزیابی این موضوع می‌توان به فقدان اپوزیسیونی که دارای ساختار تشکیلاتی همآهنگ باشد اشاره نمود، چرا که انقلاب یعنی خیابان و مردم، و استمرار انقلاب یعنی وجود اپوزیسیونی واحد که دربرگیرنده همه سلیقه‌ها و آرا افراد آن جامعه باشد، به وضوح بیان می‌کنم شکل‌گیری انقلاب با عزم مردم و ادامه و تدوام آن برعهده نیروهای اپوزیسیون می‌باشد چرا که جامعه را نمی‌توان دگر با حضور مردم در کوی و خیابان اداره نمود و در این مقطع و برهه زمانی است که سارقان انقلاب هویدا می‌شوند و جنگ قدرت و مبارزه داخلی شکل خواهد گرفت.
بر همگان آشکار است که نهایت، فرجام رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران سقوط است لذا بنا‌ به شرایط منطقه بیش‌ از‌ پیش وجود اپوزیسیون مقتدر که دارای ساختار و شاخه نظامی نیرومند باشد برای کشورمان ایران محسوس می‌باشد تا که ایران آریایی‌مان به سرنوشت عراق، افغانستان و لیبی تبدیل نشود، بلکه به مانند مصر انقلاب مردم توسط ارتشی نیرومند دوباره به مردم واگذار شود(خلع محمد مرسی)،
حال سازمان مجاهدین با بیش از چهار دهه مبارزه مستمر با شرارت‌پیشگان ولایت‌پیشه، گزینه‌یی معقول در تحقق به این امر می‌باشد، که از خاک و آب کشورمان در مقابل تجزیه، بیگانه و عناصر باقی مانده از رژیم منحوس آخوندی دفاع نماید، لذا فارغ از هر اندیشه و ایدئولوژی شخصی بنا‌ به مصلحت کشورمان و دفاع از کیان ایران‌زمین به هر گروه و اپوزیسیونی که بتواند به مانند سازمان مجاهدین به تحقق این خواسته آری گوید،با آغوش باز پذیرایش هستیم، سازمان مجاهدین تنها رسالت خود را حفظ تمامیت ارضی ایران دانسته و هرگز در راستای قبضه قدرت نکوشیده و تمام عزم این سازمان از ابتدای تشکیل آن مبارزه با دیکتاتور و استبداد بوده و در راستای اعتلای ایران آریایی کوشیده و خواهد کوشید، این سازمان همان‌طور که از نامش پیداست هرگز سازمانی منفعل و اپوزیسیونی تئوری‌محور نبوده بلکه کارآمدترین و مقتدرترین سازمان تشکیلاتی در ایران محسوب می‌شود
(بهداد فردوس)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات