728 x 90

انسان گوهری یکدانه در عالم هستی

جهان پیرامون ما
جهان پیرامون ما

هر انسان گوهری یکدانه در عالم هستی است قدر و ارزش این گوهر را بدانیم تا بتوانیم روزگارمان را تغییر دهیم.

هر چیزی در جهان، ارتعاش مخصوص به خود را دارد.

همه الکترون ها دارای سه ویژگی هستند، به نامهای: سطح انرژی، چرخش، مدار بر اساس این سه ویژگی، فیزیکدانها عدد کوانتوأمی هر الکترون را محاسبه می‌کنند و به دست می‌آورند هیچ الکترونی در جهان هستی دارای عدد کوانتوأمی یکسانی نیست. سیبی را بر می‌داریم و از میان میلیاردها الکترونی که درون آن است فقط یکی را انتخاب می‌کنیم فرض کنید نام آن الکترون را بگذاریم << اریک>> عدد کوانتوأمی اریک عددی بسیار بسیار طولانی است اما برای این‌که کارمان را اینجا ساده کنیم فرض کنید آن عدد بزرگ ٢٣ باشد. در هیچ کجای جهان هستی حتی در ستاره‌یی در کهکشان نه تنها هیچ سیب دیگری بلکه هیچ شئ دیگری پیدا نمی‌کنید که الکترونش دارای عدد کوانتوأمی٢٣ باشد حال اگر دستمالی برداریم و سیب را برق بیاندازیم از اصطکاک ایجاد شده انرژی حاصل می‌شود و این انرژی عدد کوانتوأمی اریک را ارتقا می‌دهد و به مثلأ ٢٦ می‌رساند درست در همان لحظه تنها الکترونی که در جهان هستی با عدد کوانتوأمی ٢٦بوده دستخوش تغییر می‌شود. جهان ما برای حفظ توازن خود لحظه به لحظه آرایش خود را تغییر می‌دهد اگر هر الکترونی دارای ارتعاش منحصر به‌فرد خود باشد پس هر شئ در جهان ارتعاش مخصوص به خود است.

نتیجه‌گیری.

وقتی یک سیب با یک اصطکاک کوچک تغییر پیدا می‌کند، بنابراین وقتی که من فرزندم را در آغوش می‌گیرم و می‌بوسم...

یا وقتیکه دوستم را می‌بخشم...

یا وقتیکه به همسایه‌ام ناسزا می‌گویم...

ویا وقتی که دست خودم را خارش می‌دهم...

در واقع دارم دستور زنجیره‌ٔ از تغییرات را به جهان هستی می‌دهم. هر اندیشه‌یی که از ذهن ما می‌گذرد الکترون‌هایی را در گستره جهان هستی به ارتعاش در می‌آورد و دستخوش تغییر می‌کند اندیشه فقط بر ماده تأثیر نمی‌گذارد، بلکه اندیشه خود ماده است غم و قصه مرا غمگین می‌کند و این بزرگترین اشتباهی است که در من اتفاق می‌افتد غم و اندوه باید مرا هشیارتر کند چون وقتی زخمی می‌شویم آگاه‌تر می‌شویم اندوه نباید بیچارگی را بیشتر کند بنابراین رنج را تحمل نکنید بلکه آن‌را دریابید... چون رنج کشیدن فرصتی است برای هوشیارتر شدن فلاسفه معتقدند همه چیز در جهان هستی به هم مرتبط است. در گستره‌ٔ کیهان هیچ اتفاقی بی‌دلیل و بی‌حکمت نیست قوانین را بشناسیم و بر اساس قانون عمل کنیم با دیدن فلسفی جهان هستی از هر روز تجربه بگیریم و روز نوینی را هر روز برای خود بسازیم هرگز فکر نکنیم که جهان بزرگ و ما خردیم و تأثیر ناچیزی بر جهان داریم، خیر هر کس در جهان بی‌نظیر است هر انسان گوهری یکدانه در عالم هستی است قدر و ارزش این گوهر را بدانیم تا بتوانیم روزگارمان را تغییر دهیم.

M- z

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات