728 x 90

تهران - شعری از مارگوت بیکل

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

برای تو و خویش چشمانی آرزو می‌کنم

که چراغها و نشانه‌ها را در ظلماتمان ببیند

گوشی که صداها و شناسه‌ها در بیهوشی‌مان بشنود

برای تو و خویش روحی که همه را در خود گیرد و بپذیرد

و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون بکشد

و بگذرد از آن چیزها که در بندمان کشیده است

سخن بگوییم

                                                 مارگوت بیکل

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات