728 x 90

تهران - شعری از کورش

شعری از گنجور مولوی -  ارسالی از تهران
شعری از گنجور مولوی - ارسالی از تهران

جنگهای خلق، بهر خوبی است
برگ بی‌برگی، نشان طوبی است
خشم های خلق بهر آشتی است
دام راحت دایماً بی‌راحتی است
هر زدن، بهر نوازش را بود
هر گله از شکر آگه می‌کند
جنگها می آشتی آرد درست
مارگیر از بهر یاری مار جست

زنده باد سازمان مجاهدین - درود بر مریم  رجوی

کورش تهران ۸ آذر ماه نود و هفت

شعری از گنجور مولوی - ارسالی از تهران

شعری از گنجور مولوی - ارسالی از تهران

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات