728 x 90

خراسان - شعری از محمد مهر آ‌‌ذین

باغ و بستان
باغ و بستان

میان باغ و بستانی بدیدم 
 که موران دست یکدیگر گرفتند
عجب از هیبت فیلان وحشی
که رخ زرد ازدم آنها برفتند
اتحاد رمز پیروزی
# براندازم

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات