728 x 90

زیارت مزار بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین خلق ایران - اول فروردین ۹۸

زیارت مزار بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین خلق ایران
زیارت مزار بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین خلق ایران

زیارت مزار بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران:

امروز اول فروردین ۹۸ به زیارت مزار بنیانگذاران قهرمان و شهید سازمان مجاهدین خلق ایران رفتیم.

روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو.

لعنت بر شیخ و شاه، ‌زنده باد آزادی، درود بر رجوی.

مزار بنیانگذار شهید محمد حنیف‌نژاد

مزار بنیانگذار شهید محمد حنیف‌نژاد

مزار بنیانگذار شهید سعید محسن

مزار بنیانگذار شهید سعید محسن

مزار بنیانگذار شهید اصغر بدیع زادگان

مزار بنیانگذار شهید اصغر بدیع زادگان

مزار بنیانگذار شهید رسول مشکین فام

مزار بنیانگذار شهید رسول مشکین فام

مزار بنیانگذار شهید محمود عسکری زاده

مزار بنیانگذار شهید محمود عسکری زاده

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات