728 x 90

شعری از سیامک

طبیعت - پرتو خورشید
طبیعت - پرتو خورشید

مشهد - شعری از سیامک: 

کاش چون پرتو خورشید بهار سحر از پنجره می‌تابیدم
از پس پرده لرزان حریر رنگ رخسار تو را می‌دیدم

ارسالی از مشهد