728 x 90

شعری از کوروش

غم  و اندوه در ایران - عکس از آرشیو
غم و اندوه در ایران - عکس از آرشیو

شعری از کوروش:

تسلیت کار من ایرانیست
سهم ایرانی همه ویرانی است
جان همنوعان‌مان را سیل برد
وسعت غم دوستان کیهانیست