728 x 90

شعر دریافتی از کوروش تهران

روز بارانی
روز بارانی

شعر دریافتی از کوروش تهران:
مسخ دهی شدیم که صبحش غروب بود   روز بدون حادثه اش روز خوب بود

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات