728 x 90

عادی‌سازی جنایات دیکتاتور

شاه رفت
شاه رفت

پسر بی‌مقدار پهلوی در تازه‌ترین توئیت خود ضمن دفاع از خشونتهای زمان پدرش در کشتار مردم، آن را امری عادی جلوه می‌دهد.

با سلام و احترام به خون شهدای مجاهد، و تقدیر از فعالیتهای این ارتش آزادیبخش و تلاش آنها در جهت رهایی ایران از چنگال دیکتاتورهای خود فروخته، لازم به ذکر است مبارزات علیه دیکتاتوری سالهای زیادی در تاریخ مسیر خود را طی می‌کند و در این راه پر پیچ وخم انسانهای زیادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ورود داشته و سبب ساز وقایع بسیار مهمی در این زمینه بوده‌اند. با داشتن انگیزه برای آزادی و آزادیخواهی در دنیا می‌توان نمونه‌های زیادی را در کشورهای مختلف دید و به آن استناد کرد.اما در این راستا جریان مجاهدان آزادیخواه خلق نمونه‌ای بزرگ بوده و از افرادی که سعی در نابود کردن جریانهای آزادی خواهانه داشته و یا از این جریانهای به سبک و شیوه خود بهره برده‌اند، حکومت دیکتاتوری پهلوی و آخوندی بوده است.

پسر پهلوی یکی از این افراد بی‌مقداری است که نه تنها در روزهای گذشته با وقاحت فراوان سعی دارد خود را یک جمهوری خواه نشان دهد و معنای سلطنت ویران خود و خانواده‌اش را پنهان کند، بلکه در توئیتر خود با کمال بی‌شرمی از خشونتهای زمان پدرش در کشتار مردم، مجاهدان و هر فردی که به سیاست‌های دیکتاتوری سلطنت اعتراض داشته، را امری عادی می‌داند و در متن توئیتر خود چنین می‌نویسد:

« هر حکومتی برای حفظ امنیت مردم خرابکاریها را کنترل می‌کند و در زمان آشوب‌هایی که از بستر خمینی به جامعه تزریق می‌شد... هواداران افراطی و کودتاچیان ۵۷دست به اسلحه برده.... »

پسر دیکتاتور گویا نمی‌داند معنای آزادی را... گویا نمی‌داند خرابکاری و آشوب در برابر افرادی که معترض جنایات پدرش بوده‌اند؟ به‌معنای آزادیخواهی برای خلق بوده و همین مبارزات و قدرت آزادی خواهان مجاهد بود که توانست در برابر جنایتهای ساواک و کشتار مردم و شکنجه‌های آنان در دوران پدر نمونه ات؟ سبب ساز پیروزی شود.

کاملا مشخص است که پسر پهلوی شعور نداشته خود در یادآوری وقایع تاریخ را از دست داده و تنها به رویای سلطنت خود بر ایران چشم دوخته است.

اکنون در دنیا دادخواهی هواداران مجاهدان پیروز و شهیدان بزرگ سازمان مجاهدین خلق طنین‌افکن بوده و اشرف‌نشانها هرگز اجازه نخواهند داد خون این آزادیخواهان پایمال شود و امثال بی‌مقداری مانند رضا پهلوی بتوانند با جملاتی بی‌معنی و وقیحانه به خون مقدس آنان بی‌احترامی کنند.

از سوی دیگر هدایت و رهبری مسعود رجوی در مبارزه با حکومت پدر «بچه شاه» درحدی بود که انقلاب ۵۷را رقم زد و با خیانت خمینی دجال این راه آزادی به سمت بیراهه‌ای بزرگ سمت و سوق داده شد و ۴۰سال جنایت و خیانت در این کشور رقم خورد و از سوی دیگری سبب ساز ادامه‌ٔ مبارزه‌ای برای ایران توسط مجاهدان خلق بود.

«بچه شاه» متوهم باید این را بداند که نه تنها کشتار مجاهدان فراموش نخواهد شد بلکه انتقام خون آنها توسط بازماندگان و دیگر یاران آنها در دنیا به رهبری سازمان پرافتخار مجاهدین خلق صورت خواهد گرفت.

کسری مدنی

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات