728 x 90

لکنت زبان آخوند روحانی در جمع خبرنگاران

فریبکاریهای شیخ شیاد
فریبکاریهای شیخ شیاد

آخوند روحانی به‌ مناسبت روز خبرنگار در حضور جمعی به اسم خبرنگار حاضر شد و با فریبکاری از آزادی بیان خبرنگاران گفت.

روزنامه حکومتی ایران در روز ۵شنبه ۱۷مرداد ۱۳۹۸در مطلبی با عنوان «خبرنگاران بدون لکنت زبان نقص دولت را تذکر دهند» ـ از قول آخوند روحانی ـ نوشت: «این‌که اطلاعات به‌عنوان رانت در اختیار فرد و جمع خاصی باشد، کار درستی نیست و اخبار و اطلاعات باید در اختیار همه مردم باشد... خبرنگاران از طریق ارسال اطلاعات واقعی، نیاز مردم را در این زمینه برآورده می‌سازند...»

نخست باید یادآوری کرد که آخوند روحانی با حفظ سمت ریاست جمهوری، رئیس شورای امنیت ملی نیز هست و سخنان او هفته‌ها قبل از روز خبرنگار آنالیز شده است. دوم این‌که این جملات روحانی خبر از سازماندهی خبرنگاران دولتی در برابر خبرنگاران حکومتی می‌دهد. مطلب دیگر این‌که از هم گسیختگی ذهنی عادت را تشدید می‌کند و می‌بینیم که عادت به دروغ گویی در رژیم تشدید شده است و معلوم نیست چرا وقتی مردم در کف خیابان حقوقشان را فریاد می‌کنند بلافاصله آخوند روحانی به لکنت می‌افتد و اطلاعاتش به تکاپو!

گذشته از اینها موضوع امیر توحید فاضل خبرنگاری که در سوئد از تیم ظریف جدا شد در تضاد با این تیتر است و دست حکومت و دولت را رو می‌کند. باید از روحانی پرسید اگر چنین است که خبرنگار باید آزادی بیان داشته باشد پس چرا خبرنگارتان در کشور دیگر جا می‌ماند؟ به جای بررسی ریشه‌ها و این‌که علت پناهندگی و فرار از هزارتوی فساد و اختناق چیست...چرا رسانه‌های شما به این می‌پردازند که وی اصول‌گرا بوده یا اصلاح‌طلب؟ آیا پرداختن به این موضوع حقیر واقعیتی را رونمایی می‌کند؟ یا سعی شما هم‌چنان در گمراهی ذهن جامعه است؟

دودستگی جمهوری اسلامی باعث گستردگی میدان بازی نیز شده است و فضای هژمونیکی یعنی ربط قدرت بین دولت و ملت بزرگ‌تر شده و فریب‌ها پنهانی تر

از سوی دیگر منافعی که این پیام برای رژیم دارد به شرح زیر است:

شناسایی و مراقبت و به خدمت گرفتن کسانی که نقص ها را تذکر می‌دهند

شناخت ضمنی نقص ها و ادامه چپاول

حذف فیزیکی خبرنگار در صورت لزوم

به‌طور کلی این جملات روحانی، خیال پردازانه و پی دروغ خود افتادن است. اگر منظور آخوند روحانی افشاگری است پس از فردا باید شاهد باشیم که حداقل یک خبرنگار درباره اعدام‌های وحشتناک۶۷ مطلب به روزنامه‌ها بدهد و چاپ نیز بشود. و ما خوب می‌دانیم که این جملات شعاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نمایش و فریب‌کاری و دامی دوباره برای صیدی دیگر است

مهران ـ خبرنگار از تهران