728 x 90

مدارس شهرستان هندیجان وبندر موسوم به خمینی تعطیل شد

بنابه گزارشات مردمی روز سهشنبه ۲۶دی۹۶  بنا بر اعلام مدیریت بحران شهرستان هندیجان بهدلیل افزایش میزان ریزگرد مدارس نوبت عصر این شهرستان تعطیل می باشد.  مدارس بندر موسوم به خمینی نیز تعطیل شد

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها