728 x 90

نتیجه قدرت مجاهدین، سراسیمگی رژیم رو به سقوط

نتیجه قدرت مجاهدین
نتیجه قدرت مجاهدین

پس از درخشندگی مجاهدین در گردهمایی در اشرف ۳و اشرف‌نشانان سرتاسر اروپا و آمریکا که حاوی پیامی قوی و قاطع به‌نمایندگی از مردم ایران به کل سیاستمداران حامی مماشات با این رژیم جنایتکار بود، اتفاقی میمون و مبارک به‌وقوع پیوست

غرور و سربلندی و انرژی زایدالوصفی که در جبهه‌ٔ مقاومت پیشتاز مردم ایران یعنی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران با کهکشان پیروزمند بارز شد، موجب نشاط و امید بیشتر در درون مرز میهن گردید

درست در نقطه مقابل، در جبهه‌ٔ دژخیم، تشتت و سراسیمگی و سگ دعواهایی که روزبه‌روز تشدید می‌شود در مقابل دیدگان همه قرار داشت.

از رسوایی لاریجانیها که با شخصیتهایی موهوم وارد عرصه‌ٔ سیاسی شده بودند، تا دادگاههای فرمایشی که به حسب ظاهر برای مقابله با فساد مالی انجام می‌پذیرد.

یاد ایام اواخر دوران استبداد ستمشاهی افتادم،هویدا و نصیری و امثالهم اولین قربانیان دم دستی بودند که به هدف سوپاپ اطمینان برای گریز از مهلکه دربار انتخاب شده بودند.

از طرف دیگر جبهه‌ٔ ضدخلق در تلاشی نافرجام به لجن پراکنیهای مضحک درباره پاک‌ترین و صدیق‌ترین فرزندان دست بکار شده است.

به پیش کشیدن موضوعاتی سخیف، در این راه فقط موجب طنز و خنده خواهد شد. حتی جاهلان نزدیک به دایره‌ٔ قدرت نیز(در دوران ارتباطات آگاهی اینترنتی) این رفتار سراسیمه و پر از ترس رژیم مفلوک را درک می‌کنند.

رفتاری از سر بیچارگی و در نهایت رذالت در تمامی ابعاد.

آری حکم محتوم تاریخ سرنگونی نظام جباران و ستمکاران است.

ولی عامل اصلی تغییر در این مقطع وجود تک‌تک مبارزان فداکار و کبیر ملت ایران همراه با مردم ایران است.

آنانی که به حکم وظیفه تاریخی خود عمل کرده، در مبارزه درنگ نکردند و در مسیر رهایی مردم خود از هم سبقت گرفتند.

جهد و تلاش را پیشه‌ٔ راه خود کردند و با جان و دل از همه چیز رها شده و بوی عشق به مردم و میهن را عطر افشانی کردند. مهر را کاشتند و در سینه‌ٔ تک‌تک خلق گلی از بهار را درو کردند.

درود بر شیر همیشه بیدار مسعود

درود بر مریم مهر تابان

پاینده پرچم پرافتخار سازمان مجاهدین خلق ایران

برفراز باد پرچم شیر و خورشید میهن

 

شاهین.ب

مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است