728 x 90

پیام آرشام از خوی - بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهرخوی به حمایت از چهارشنبه‌سوری

جشن چهارشنبه سوری
جشن چهارشنبه سوری

به نام خداوند جان و خرد

                      کزین برتر اندیشه برنگذرد

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهر خوی به حمایت از چهارشنبه‌سوری و تبدیل آن به قیامی دیگر علیه نظام دیکتاتوری و ضدبشری آخوندی

خروش آتشین چهارشنبه سوری، با الهام از رزم پایدار جوانان مبارز و مجاهد ایران‌زمین، پاسخ میهنی و انقلابی به تاریکی و تباهی آخوندی در طلیعه سال جدید است.

همانگونه که همة ما در جریان هستیم، ملت ما حدود چهل ساله تحت نظام  پلید و خبیث آخوندی اسیر و به زنجیرکشیده شده. و کشور عزیز ما را به ویرانی و تنگدستی و فقر و هزاران مصیبت دیگر کشانده‌اند.

و در خصوص مبارزه با این رژیم متجاوزان و ضدبشری آخوندی را وظیفه خودمان می‌دانیم و حمایت خودمان را نسبت به چهارشنبه‌سوری و تبدیل آن به قیامی دیگر علیه نظام دیکتاتوری آخوندی و مزدوران ضحاک اعلام می‌نمائیم.

قیام خلق تا سرنگونی خامنه‌ای ضدبشر و روحانی جنایتکار و نظام فاسدشان  به پیش می‌تازد. بهاران خجسته آزادی از راه می‌رسد

تو دیکتاتور من آرش  -  آتش  جواب آتش

             یکشنبه 13اسفند 96

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات