728 x 90

پیام به آرش از تبریز

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به آرش از تبریز: آرش عزیز شعر زیبایتان به‌دستمان رسید.
برای رسیدن به لحظات شیرین زندگی (آزادی) از خود گذشتگی و شکستن غرور لازم است
برای زندگی، زندگی کن و برای دیگران تنفس
بسوز و بساز و روشنی بخش
پس سوختن برای آنان که دوستشان داری، دوست داشتن است