728 x 90

پیام به ابوبکر ۴۴۴۴ از رشت

به آتش کشیدن بانک ملت در شیراز - عکس از آرشیو
به آتش کشیدن بانک ملت در شیراز - عکس از آرشیو

پیام به ابوبکر ۴۴۴۴ از رشت: با سلام و درودهای انقلابی و با ایقان به سرنگونی نظام پلید آخوندی، کوروش که از نروژ با شما در تماس است از جانب ما است به وی اعتماد کنید.