728 x 90

پیام به امیر محمدی

درختان سر به فلک کشیده
درختان سر به فلک کشیده

پیام به امیر محمدی:

پیام به امیر کرمانج از زیبا شهر قزوین، دوستمان حمید که با شما در ارتباط است از طرف سازمان مجاهدین است. شما به ارتباط خودتان با حمید ادامه بدهید. موفق باشید.