728 x 90

پیام به امیر ۱۳۱۳

قیام دیماه ۹۸
قیام دیماه ۹۸

پیام به امیر ۱۳۱۳:

امیر ۱۳۱۳ با سلام و درود به شما، دوستمان کامران که با شما در تماس است مورد تأیید ما است شما می‌توانید به او اعتماد کنید. با درود فراوان به شما و مردم قهرمان کرمانشاه.