728 x 90

پیام به امیر

منظره دریای غران
منظره دریای غران

پیام به امیر: ما همه نوید افکاری هستیم. با سلام و درودهای انقلابی کامران که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. فعالیتهای خود را با او ادامه بدهید. موفق و پیروز باشید. پایان پیام