728 x 90

پیام به اهورا

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به آقای اهورا - ”زنده باد آزادی“، برادر بهرام که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به رهنمودهای ایشان عمل کنید. پایان پیام.