728 x 90

پیام به ایمان از مشهد

قیام سراسری ایران - شیراز
قیام سراسری ایران - شیراز

پیام به ایمان از مشهد:

دوست ما سارا از انگلیس که با شما در ارتباط است از دوستان ماست. به او اعتماد داشته باشید و ارتباطتان را با او ادامه بدهید. در وصل به سازمان مجاهدین خلق ایران برای شما آرزوی موفقیت می‌کنیم. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات