728 x 90

پیام به برادر«م.م»

گل نرگس - عکس از آرشیو
گل نرگس - عکس از آرشیو

پیام از صدای مجاهد به برادر«م.م»:
برادر «ه» که با یادآوری خاطرات قدیم و نام بردن از شهدای قهرمانی هم‌چون «جعفر» و «بهنام» و... گذاشتن کلیپی در معرفی خود برای وصل شما اقدام کردند از طرف سازمان می‌باشند به ایشان اعتماد کنید، پیروز باشید. پایان پیام

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات