728 x 90

پیام به برادر «ج»

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به برادر «ج»:
«برادر«ه» که با شما ارتباط برقرار کردند و با یادآوری خاطراتی از مجاهدین شهید «جواد» و «جعفر» و «محمد» و هم‌چنین چهره خندان شما از دورانی که با هم بودید؛ از طرف سازمان هستند. به ایشان اعتماد کنید و به پیام های داده شده پاسخ دهید. با ایقان به پیروزی. پایان پیام».