728 x 90

پیام به برادر «ح»

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به برادر «ح»:

«برادر« ج»که با شما تماس گرفتند و خاطره‌ای قدیمی، از خواندن یک کتاب تاریخی را به‌ نقل از برادر دیگری برایتان تعریف کردند از طرف سازمان هستند. لطفاً ارتباط خود را ادامه دهید و اطمینان کنید و پاسخ پیامها را بنویسید. با آرزوی سرنگونی دیکتاتوری آخوندی پیروز باشید».