728 x 90

پیام به برادر «غ»

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به برادر «غ»:
«برادری که با شما ارتباط برقرار کردند و خاطره‌ای را از قول برادر حسین از «امین» برایتان تعریف کردند از طرف سازمان هستند. ضمن آرزوی موفقیت برایتان به پیام‌هایی که برایتان می‌دهند پاسخ دهید. موفق باشید.پایان پیام».