728 x 90

پیام به برادر «م»

شهر باستانی شوش - عکس از آرشیو
شهر باستانی شوش - عکس از آرشیو


پیام به برادر «م»:
«برادری که با شما تماس گرفتند؛ از یاران قدیم شما و با نام بردن از مجاهدین شهید «جلیل، حمید، محمد و داریوش» از آنها یاد کردند. از طرف سازمان می‌باشند به ایشان اعتماد کنید و ارتباط خود را با ایشان تحکیم کنید؛ با ایقان به سرنگونی دیکتاتوری آخوندی، پیروز باشید. پایان پیام».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات