728 x 90

پیام به بهادر از کرج

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به بهادر از کرج- حمید از دوستان ما می‌باشد به همکاری با وی ادامه بدهید. ”جوانی‌ام فدای آزادی مردم ایران“ .