728 x 90

پیام به آریا از کردستان

منظره
منظره

پیام از رادیو مجاهد به آریا از کردستان:
مبارزه تا رهایی از چنگال استبداد دینی ادامه دارد. پیروزی نزدیک است. با درودهای انقلابی به شما، آرش که با شما در تماس است از دوستان ما هست به ارتباط خود با او ادامه دهید پیروز موفق باشید. پایان پیام.