728 x 90

پیام به احمد از زاهدان

منظره
منظره

پیام به احمد از زاهدان: ”برای آن که بتوان خوب نوشت باید در یک کشور آزاد زندگی کرد“. حسین پاشا که در ارتباط با شما است از طرف ما است با درود به شما برای ادامه فعالیتها یتان.

پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات