728 x 90

پیام به امید کرمانشاه

منظره
منظره

پیام به امید کرمانشاه: ”بژی کرد، بژی کردستان“ . برادر حمید که با شما در ارتباط است از ما می‌باشد و ارتباط خود را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات