728 x 90

پیام به امیر از بندرعباس

منظره
منظره

پیام به امیر از بندرعباس:
آرش که با شما در ارتباط است. از ما می‌باشد. به فعالیت‌های انقلابی خود با ایشان ادامه بدهید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات