728 x 90

پیام به برادرحسین کردشبستری

منظره
منظره

پیام به برادرحسین کردشبستری- برادرمان تیمور سامانی که از مشهد با شما در ارتباط هست. شعر شما را شنید: ”من اگر برخیزم. تو اگر برخیزی. همه بر می‌خیزند“ . اواز طرف ماست و کاری را که از شما خواسته می‌توانید انجام بدهید درودبرشما. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات