728 x 90

پیام به برادر سعید ۹۹۶۷

منظره
منظره

پیام به برادر سعید ۹۹۶۷: ”همان‌طور که گفتید ترک و فارس با هم برادریم به فکر ایرانی آزاد باشیم“، - برادر رضا که با شما در ارتباط است از دوستان ماست، با او ادامه دهید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات