728 x 90

پیام به جبار

منظره
منظره

پیام به جبار: با سلامهای انقلابی سعید و تیرداد که با شما در ارتباط هستند از جانب ما می‌باشند به فعالیت‌های خود با آنها ادامه بدهید.
”با امید پیروزی مجاهدین و مردم که مانند کارون خروشانند“ . پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات