728 x 90

پیام به «جعفر ۱۳۹۰»

منظره
منظره

پیام به «جعفر۱۳۹۰»:
وصل ارتباط شما را تبریک می‌گوییم، هادی که با شما ارتباط دارد از طرف ما می‌باشد به او اعتماد کنید و به رهنمودهایش عمل کنید-پیروز باشید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات