728 x 90

پیام به داریوش -داریوش، آرزوی من آرمانم هست

منظره
منظره


پیام به داریوش - ”داریوش، آرزوی من آرمانم هست“ - با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، کوروش که با شما در ارتباط است از جانب ماست به وی اعتماد کرده و به رهنمودهای وی عمل کنید پیروزباشید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات