728 x 90

پیام به سبحان ۱۸ از هرمزگان

منظره
منظره

پیام به سبحان ۱۸ از هرمزگان - ”تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود“. علی اصفهان ۲۸ که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. به همکاری با وی ادامه دهید و موفق و پیروز باشید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات