728 x 90

پیام به شمشیر از شهر مبارزین

منظره
منظره

پیام به شمشیر از شهر مبارزین - علی که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد با او ارتباط خود را حفظ کنید.
”همه روی یک سر به جنگ آوریم جهان بر بد اندیش تنگ آوریم“
من از دیار چهار زبر به خلق قهرمان ایران درود می‌فرستم  به همه ایرانیان مژده فتح وظفرمی دم.
”ای زده شعله به شب بارقه باورتان پیش تا صبح ظفر دست خدا یاورتان“
پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات