728 x 90

پیام به شهرام از شمال فارس

منظره
منظره

پیام به شهرام از شمال فارس: میثم و امید که در ارتباط با شما می‌باشند، مورد اعتماد ما می‌باشند. کار با آنها را ادامه بدهید. منتظر گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های شما برای آزادی میهن هستیم. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات