728 x 90

پیام به شورشگران خوزستان آبان۱۴۰۱

منظره
منظره

پیام به شورشگران خوزستان آبان۱۴۰۱ - ” ”ماکانون‌های شورشی خوزستان جواب سرکوب و دستگیری دانشجویان و مردم قیام افرین خوزستان را به نیروهای سرکوبگر خواهیم داد خامنه‌ای ما زن و مردم جنگیم بجنگ تا بجنگیم، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کرده و به رهنمودهای وی عمل کنید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات