728 x 90

پیام به عباس اصفهان

منظره
منظره

پیام به عباس اصفهان:
”من سیاوش هستم از اصفهان، صدای شورش و قیام، من برای آزادی وطنم از دست آخوندهای جنایتکار جانم را هم فدا می‌کنم“، حمید که با شما در ارتباط است از دوستان ما است. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات