728 x 90

پیام به عزیز

منظره
منظره

پیام به عزیز: ”گرگ بیابان: مردم بلوچ، چهل و دو سال در ظلم و ستم واقع هستند“ .

احمد که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کرده فعالیت خود را با او ادامه دهید.

پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات