728 x 90

پیام به علی موسوی از اصفهان

منظره
منظره

پیام به علی موسوی از اصفهان: ”چیزی تا پایان این رژیم جنایتکار نمانده ما باید دست به دست هم بدهیم تا این رژیم سرنگون بشود“ .
آرمان که با شما در ارتباط است از ما می‌باشد. به کار با او ادامه دهید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات