728 x 90

پیام به فرهاد

منظره
منظره

پیام به فرهاد: از آشنایی‌تان با آرش مطلع شدیم. ”هماهنگی و اتحاد رمز پیشروی و پیروزی است. “... برایتان در کار و فعالیت‌های مبارزاتی برای رسیدن به بهاران آزادی میهن آرزوی موفقیت داریم. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات