728 x 90

پیام به محمد از تهران

منظره
منظره

پیام به محمد از تهران:
مینا الهام که با شما در ارتباط است از یاران ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
خیز از جای پی آزادی خویش
خواهر من ز چه روز خاموشی
خیز از جا که باید زین پس
خون مردان ستمگر نوشی
کن طلب حق خود ای خواهر من
از کسانی که ضعیفت خواندند
از کسانی که به صد حیله و فن
گوشه خانه تو را بنشاندند

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات