728 x 90

پیام به مسعود از آذربایجان

منظره
منظره

پیام به مسعود از آذربایجان:
با درودهای انقلابی به شما. آرش که با شما در تماس است از دوستان ما هست. به فعالیت‌های خود با او ادامه دهید پیروز و موفق باشید. پایان پیام.