728 x 90

پیام به نامجو

منظره
منظره

پیام به نامجو: ”در مسلخ خوبان جز نکو را نکشند روبه صفتان زشت خو را نکشند“ . امید که با شما در تماس است از طرف ما می‌باشد با او ارتباط خود را ادامه دهید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات