728 x 90

پیام به کردستان

منظره
منظره

پیام به کردستان - ”آزادیت تقدیر پایان ستم و طلوع بی‌زوال خورشید رهایی خلقت می‌باشد“. بهناز که با شما در ارتباط است از ما می‌باشد. به او اعتماد کنید و با او همکاری کنید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات