728 x 90

پیام به کوروش شیراز

منظره
منظره

پیام به کوروش شیراز - ”بنام خدا پیام از کوروش شیراز، من یک جنگنده هستم برای یک شهرستان علیه ظلم“. مصطفی و مسعود که با شما در تماس هستند از جانب ما هستند. کارهایتان را با آنها دنبال کنید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات