728 x 90

پیام به کوروش ۱۴۰۰

منظره
منظره

پیام به کوروش ۱۴۰۰ - ”ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود“. بهرام که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. به رهنمودهای ایشان عمل کنید. پایان پیام.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات